Wie zijn wij?

Kim Roelofs

Na mijn rechtenstudie ben ik aan het werk gegaan als strafrechtadvocaat. Al gauw merkte ik de meerwaarde van mediation. Als mensen zich vanuit standpunten richten op belangen en zelf op zoek gaan naar een oplossing voor hetgeen hen verdeeld houdt, wordt een overwinning gecreëerd voor alle betrokkenen en leidt dit op lange termijn veelal tot herstel van de onderlinge relatie en communicatie. In 2010 heb ik mijn mediationpraktijk geopend. Ik ben gespecialiseerd in straf- en familiezaken. Ik ben gevestigd in Amsterdam, maar werk door heel Nederland.

Vanaf de start van de eerste pilot in 2010 met Mediation in Strafzaken ben ik nauw betrokken bij de opzet, ontwikkeling, verdieping, verbreding en professionalisering van het vak van Mediator in Strafzaken. Vanwege mijn langdurige ervaring word ik ingezet voor de meest uitdagende mediations op alle rechtbanken in Nederland.  Ik ben verbonden aan het landelijk ambassadeursteam en sinds 2021 ben ik tevens bestuurslid van de Vereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ). Op die manier zet ik mij op alle mogelijke manieren in om de bekendheid en meerwaarde van deze waardevolle interventie te vergroten.

Naast mijn praktijk als mediator, ben ik als docent betrokken bij diverse mediationopleidingen en bijscholingen voor verschillende trainingsinstituten. Als examinator voor het landelijk examenbureau INTOP weet ik precies wat er vereist wordt van een MfN registermediator om de kwaliteit te bieden die cliënten mogen verwachten. 

Omdat ik als mediator mijn eigen instrument ben, vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Onlangs rondde ik de opleiding Oplossingsgericht coachen af en samen met mijn partner de basis- en verdiepingsopleiding Emotionally Focussed Therapy in Mediation (EFM).

Naast dit alles ben ik werkzaam als hooftrainer en teamleider bij Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB). De JRB leidt jongeren op middelbare scholen en middelbaar beroeponderwijs op om in de rol van rechter, aanklager en advocaat (lichte) strafbare feiten die op of rondom school plaatsvinden op een herstelgerichte manier te behandelen. Ik ben eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de training, de trainers en het zittingsproces. De JRB werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en advocatuur. 

Door mijn vele reizen, waaronder het lopen van de camino naar Santiago di Compostella,  vrijwilligerswerk in het buitenland en een nevenbetrekking als stewardess in het verleden, heb ik kennis van vele culturele achtergronden en omgangsvormen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich als respectvol, betrokken, zorgvuldig, doelgericht, discreet, onbevooroordeeld, een goed luisterend oor en vooral professioneel.

Ik woon in Amsterdam samen met mijn partner, Gertjan van Valen, en heb een samengesteld gezin.

 • Rechten, afstudeerrichting Privaatrecht en Strafrecht – Rijksuniversiteit Groningen
 • Criminologie, diverse vakken – Katholieke Universiteit Leuven
 • Beroepsopleiding advocatuur – Orde van Advocaten
 • Basisopleiding tot mediator – het Mediationhuis
 • Specialisatie Mediation in Familiezaken – het Mediationhuis
 • Specialisatie Mediation in Strafzaken – Centrum voor Conflicthantering
 • Training tot Instituutsassessor – Intop
 • Basisopleiding en verdieping Emotionally Focused Therapy in Mediation – Stichting EFT
 • Opleiding Oplossingsgericht coachen – Centrum voor Conflicthantering

Ik ben MfN registermediator en sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als docent ben ik CRKBO geregistreerd, waardoor ik BTW-vrij onderwijs mag aanbieden. Daarnaast ben ik EFT-basistherapeut.

Raad voor de Rechtspraak
Openbaar Ministerie
Orde van Advocaten
Nationale Politie
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit, Universiteit van Maastricht
Katholieke Universiteit Brabant
Hogeschool Utrecht
SSR
Dialogue (Beroepsopleiding advocatuur)
Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
Slachtofferhulp Nederland
Stichting Jongerenrechtbanken
Restorative Justice Nederland

Docent/trainer
Ik leid mediators op en verzorg de specialisatieopleiding tot mediator in strafzaken. Ik treed met regelmaat op als gastdocent voor verschillende universiteiten, hogescholen, de justitiële keten en de advocatuur. Ik ben CRKBO geregistreerd.

Spreker
Vanwege mijn ruime ervaring als mediator word ik met regelmaat gevraagd als spreker op symposia en congressen omtrent herstelrecht, mediation in strafzaken en herstelbemiddeling.

Schrijver
Samen met Jacques Claessen, bijzonder hoogleraar herstelrecht en Universitair hoofddocent straf(proces)recht, heb ik een hoofdstuk geschreven over Herstelrecht (voorzieningen) en mediation in strafzaken voor het Handboek Strafzaken. Daarnaast lever ik met regelmaat een inhoudelijke bijdrage aan diverse vakliteratuur.

Gertjan van Valen

Nadat ik tien jaar ondernemer ben geweest en vervolgens tien jaar een corporate functie heb bekleed bij het grootste mediabedrijf ter wereld, heb ik het roer volledig omgegooid. In 2017 heb ik mij omgeschoold tot mediator. Een beslissing waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds volledig achtersta en veel voldoening uit haal.

Ik heb na de basisopleiding tot mediator de specialisatie tot familiemediator en de specialisatie tot mediator in strafzaken succesvol afgerond. Ook heb ik mij verdiept in de juridische, fiscale en financiële kant van scheidingen via de opleiding tot Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) en verschillende verdiepingsdagen. Om mijzelf verder te ontwikkelen in de emotionele kant van relaties heb ik samen met mijn partner tevens de basis- en verdiepingsopleiding Emotionally Focussed Therapy in Mediation (EFM) voltooid.

Naast mijn werk als mediator ben ik ook werkzaam als trainer en zittingsbegeleider bij Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB). Vanuit die rol leid ik jongeren op middelbare scholen en in het middelbaar beroepsonderwijs op tot rechter, aanklager en advocaat om zo (lichte) strafbare feiten, die op of rondom school plaatsvinden, op een herstelgerichte manier te behandelen. Naast het geven van de training, begeleid ik ook de zittingen van de jongerenrechtbank. Ik ben verantwoordelijk voor vier scholen in Amsterdam en Amstelveen.

Mijn werkwijze kenmerkt zich als gestructureerd, oprecht, betrokken, respectvol, warm, professioneel en met oog voor alle menselijke emoties.

Ik woon in Amsterdam samen met mijn partner, Kim Roelofs, en heb een samengesteld gezin.

Sinds 2022 ben ik een fijne samenwerking aangegaan met scheidings- en relatiespecialist Gerwin Timmerman uit Soest. U kunt meer over onze unieke werkwijze vinden op www.samenuiteen.nl 

Naast dat wij gespecialiseerd zijn in de afhandeling van scheidingen hebben wij door de jaren heen enrom veel ervaring opgedaan over de grootste struikelblokken binnen het huwelijk. Hiervoor hebben wij een 5X1,5 uur verdiepings-verkenningspakket opgezet waar wij samen met u deze grootste struikelblokken doorlopen. Op deze manier heeft u direct helder hoe uw relatie er daadwerkelijk voorstaat en krijgt u praktische oplossingsgerichte tips. Bij dit verdiepings- verkenningspakket volgen wij de Emotional Focussed Therapie (EFT) 

 • Opleiding tot mediator – Academie voor Mediationopleidingen
 • Specialisatie Mediation in Familiezaken – Limetree
 • Specialisatie Mediation in Strafzaken – Prisma
 • Opleiding tot Register Financieel Echtscheidingsadviseur – de Scheidingsdeskundigen
 • Basisopleiding en verdieping Emotionally Focused Therapy in Mediation – Stichting EFT

Ik ben MfN registermediator en sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast ben ik EFT-basistherapeut.

Gertjan werkt voornamelijk voor particuliere klanten. 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u Kim inhuren als trainer of spreker?